Rádio
Zapnout Megarádio
Reklama

674
Facebook
Sdílejte nás
Tweet
©
2007 MEGADETH.CZ
Webmaster . Milan Dotlačil a Kropis
Moderátor . Kropis

DAVE: Úraz pravé ruky

Komentáře: 0 • Autor: Adminmd • 12.03.05 - 21:11 DAVE: Úraz pravé ruky
12.03.2005
Dave Mustane napsal:

Droogies!

Je mi velice líto, ale musím Vám sdělit, že jsem se říznul do pravé ruky a následujících několik měsícu nebudu hrát.

Dělám si srandu! Ve skutečnosti jsem včera dofukoval pneumatiky a ta vzduchová hadice měla nějaký plíšek, který vyčuhoval, no a já jsem se o to pěkně říznul do malíčku.

Když jsem v úterý navštívil mého agenta Keith Sarkisian ve William Morris Agency, hovořil jsem s ním o třech věcech; poslední a nadcházející turné, má herecká kariéra a mé děti. Začnu odzadu.

Děti: Zdá se, že JD je už dost starý na to, aby byl představen WMA, ale bude muset udělat ještě hodně práce, aby byl přijat vlastní zásluhou a ne díky tatínkovi, s čímž souhlasím. Já jsem pracoval na mé kariéře sám a chci aby to tak bylo i v jeho případě.

Herectví: Management, myslím tím Kevin Gasser a John Dee z Benchmark Entertainment řekli Keithovi, aby mi dali pokoj, protože mám turné. A to především protože bych musel přestat vždy, když budu někde koncertovat a to ne vždy je možné. A já mám rád věci, které jdou dobře. Takže, dověděl jsem se, že můj kamarád Mark Geiger je filmový agent v Billy Mo (WMA) a také jsem se s ním setkal. Měl velice zajímavý příběh, který Vám bohužel nemohu říct, jinak by Vás musel zabít. Tak to je věc číslo dvě.

Turné: Konečně, prošli jsme si poslední turné, které bylo opravdu osvěžující, protože každý pořadatel vydělal peníze a každý byl spokojený a chtějí se mnou opět obchodovat, takže letní turné bude vetší než jsem si původně myslel.

Takže, letní tour. Spolu s ostatními skupinami učiníme koordinované prohlášení kdo a kdy bude hrát. Máme celkem pět částí s čehož tři jsou potvrzené. Pro čtvrtou část máme už nápad, ale pátá je ještě zcela volná. Už víme která kapela bude hrát první.

Ulevilo se mi, že to co jsem si myslel bude MOŽNÁ krokem kupředu od posledních turné, co se velikosti koncertních sálů týče, se dá považovat za docela možné. Máme nabídky z míst jako je například nesrovnatelný “Red Rocks“ v Denveru a jiná ultra-famózní místa, které jsem si jist všichni známe a milujeme.

Nakonec jsem se setkal s jistým gentlemanem a jeho uměním u mě doma, ale neřeknu kdo to byl, to abych vypadal skvělý, ale Vám dvěma kamarádům . . . díky za Vaši důvěru, podporu, a laskavost. Opravdu si toho cením a respektuji Váš čas pro setkání se mnou. Hodně štěstí ve studiu. Já vím, že BŮH má Vaše životy na starosti a nová nahrávka bude nářez.

Glene a Jamesi! Zavolejte mi!

Lásku všem, všichni milujte!

pozn. tenhle překlad byl pro mě dost těžkej. On je každej, ale tohle bylo obzvlášť těžké. Proto sem dám i originál.

Right hand injury

Droogies and She-wolves!

I am sad to say that I have cut my right hand open and won't be able to tour for a few months.

Just kidding! Actually, I was putting air in my tires yesterday and the air hose had a piece of sheet metal sticking out of it, and I really have slashed my right hand little finger. It bled all the way to the airport, while I was running interference for John Leeder on his chopper, and was taking Z to the airport. I have stealth radar on my Merc and when we caravan with friends I usually go out in front so we can book it at 80ish mph.

Anyway, here is the dish . . . when I went to see my agent Keith Sarkisian at William Morris Agency on Thursday, I had three things to talk about; the last and upcoming tour, my acting career, and my kids. I will start in reverse.

Kids: It appears that JD is now old enough to be represented by WMA, but that he is going to have to do a hell of a lot more to be taken by his own merit and not on his Dad's, which I support. I worked for my own career, and I want him to too.

Acting: Management, meaning Kevin Gasser and John Dee of Benchmark Entertainment, had told Keith to give me a break because of the touring. This is because if something comes up, I would have to pass because I am shaking a guitar on a stage somewhere away from Hollywood and would have to pass, which doesn't always go down well. And I like it when things go down well. So, I found out my friend Mark Geiger is now the film agent at Billy Mo (WMA) and I visited with him to just catch up. He had an interesting story that I can't tell you, or he would have to kill you. So, there is item number two.

Touring: Finally, we went over the last tour, which was really refreshing, because he told me that every promoter made money, that everyone was happy, that people want to do business with me again, and that the summer tour is going to be bigger than what I initially thought.

So, now for the summer tour. We are going to make a coordinated announcement with the other bands that are going to be on this tour and what the name of it is going to be called. There are five slots, and we have confirmed three of the slots; Megadeth; the next supergroup on the bill; we have and idea about the next band; still have the penultimate slot open; and have comnfirmed the opener.

I was relieved to hear that what I thought was MAYBE going to be a step up from the last tour in venue size is considerably more. We are being offered places like the incomparable "Red Rocks" in Denver, and other ultra-famous locations that I am sure we all know and love. This came as a tremendous relief to me, because my ego wants to play the biggest places that I can, now that you know I was willing to play any stage with enough power to run our stuff on the last tour (kinda giving the dog a really big bone).

Lastly, I met with a gentleman and his artist yesterday at my house and I will not say who it was so I look cool, but to you two friends . . . thank you for your faith in me, your support, and your kindness. I really appreciate, and respect your taking time to come and catch up with me. Best wishes in the studio and I know that GOD is totally in charge of your lives and the new record will kick!

Glen and James! Call me!!

Love to all, all to love!